Üyelik Sözleşmesi

Aşağıdaki, Qeep ile Qeep üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. Qeep’a üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Taraflar

İşbu sözleşme, K2 Interactive GmbH (“Qeep”) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.qeep.net adresinde yayın yapan internet sitesi.

Üye: www.qeep.net adresinde veya Qeep uygululamasında yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin vermiş ve üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Basic Üyelik: Üyenin Qeep’de kullanılacak olan profil alanındaki bilgileri (genel bilgiler, fiziksel özellikler, ilgi alanları, yaşam tarzı, kültür sanat vb.) girerek oluşturduğu ve göz kırpma, profile bakma ve qeep.net yönetimi tarafından site trafiğinin üye ve site açısından en elverişli kullanımını sağlamak, sitenin kalitesi ve üyelerin huzurunu en yüksek seviyede tutmak ve uygulamayı suistimal etmek isteyen üyeleri elimine etmek amacıyla belirlenmiş olan ve yine işbu belirtilen kriterler doğrultusunda cinsiyet grubu içerisinde muayyen ve makul farklılık gösteren günlük mesaj hakkı içeren, sitede üyelik için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini takiben aktif hale gelen qeep.net adresinde veya qeep uygululamasında üyelik şeklidir.

Plus Üyelik: Qeep basic üyelikte belirtilen ve günlük belirli sınırlara tabi olan uygulamaları (mesajlasma vb.) sınırsız olarak kullanma hakkı veren, qeep.net tarafından sitede belirtilen bedeller üzerinden ücrete tabi üyelik şekli. Bu üyelik paketini kredi kartı ve cep telefonu uygulamalarının kendine ait satın alma yöntemleri ile satın almak mümkündür.

Kredi: Qeep üyelerinin sitede veya uygululamada belirlenen ücretler karşılığında alabileceği ve satın alan üyeye bazı ayrıcalıklardan (mesajlasma vs.) yararlanma imkanı veren, münferit olarak satın alınabileceği gibi Plus üyelik paketiyle hediye olarak da verilen qeep özelliği.

Üye profili: www.qeep.net adresinde veya qeep uygululamasında üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, üyelik bilgileri, genel bilgiler, fiziksel özellikler, tarz/yaşam, kültür sanat gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alan.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, site’de ve uygulama ve indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan Qeep uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Qeep tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelerin hak ve yükümlükleri

Üye, üyeliği süresince, site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder

Site’ye ve site’de veya uygululama’da sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve site’de bulunan üye formunu doldurmak gerekmektedir. Qeep, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu üye sözleşmesi’ni onaylamak ile üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyenin basic üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin Qeep tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

  • Profiller e-posta adresi, web adresi, telefon numarası gibi (doğrudan ya da dolaylı olarak) kişisel bilgi içeremez.
  • Profillerde kullanıcının kendini ya da aradığı kişiyi anlattığı alanlar, ayrıntılı, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır.
  • Profillerde kullanıcının kendini ya da aradığı eşi anlattığı alanlarda, herhangi bir biçimde hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanılamaz. Profil sayfaları bütün üyelerimize açıktır.
  • Profillerde Türkçe ya da İngilizce dışında bir dil kullanmak isteyenler bunu birkaç cümleyle sınırlı tutmak zorundadır.
  • Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz.
  • Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi içeremez.

Qeep’e üye olurken üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Qeep’e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Qeep verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Qeep sorumlu değildir.

Üye, Qeep’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Qeep’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyelerin, site veya uygulama aracılığıyla Qeep tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Qeep’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyenin Qeep’e üye olurken seçmiş olduğu rumuz üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği rumuzun başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir rumuz seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan rumuz sonradan değiştirilemez. Üye, rumuzunu ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda Qeep hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Qeep, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye profili tüm üyelere açık olduğundan bu alanda özel bilgiler vermemek (cep telefonu, ev adresi vb.) üyenin sorumluluğundadır. Qeep’in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir ve üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesini önleme ancak üyeliğin iptal edilmesi ile gerçekleştirebilir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan Qeep sorumlu olmayacaktır.

Üyeler, Qeep’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Qeep doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak Qeep hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Qeep’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda Qeep’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Qeep’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda Qeep’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Qeep’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda Qeep hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Her üye, Qeep’de bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Qeep ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Qeep doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, istediği zaman ayarları bölümünde bulunan “Üyelikten Ayrıl” linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Ne var ki, Plus üyeliklerde üyelik iptal edilse dahi üyelik bedeli iade edilmez.

Site üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan Qeep hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Plus üyelik paketinin kredi kartı veya uygulamalarının kendine ait satın alma yöntemleri ile gerçekleştirilen ödemelerinde üyeliğin kesintiye uğramaması için satın alınan paket süresi bittiğinde otomatik olarak yenilenecektir. Üye, Plus Üyeliği’nin otomatik olarak yenilenmesini istememesi halinde, Plus Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde Qeep’e faks, elektronik posta ve/veya posta yoluyla profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile beraber yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Otomatik ödeme işlemi sadece kredi kartı ve mobil ödeme ile gerçekleştirilen ödemeleri kapsar ve ilk geçerli üyelik satın alma işlemi ile aktif hale gelir. Üye kendi isteği ile bu otomatik gerçekleşen işlemi Site’de yer alan “Ayarlar” kısmından kapatabilme hakkına sahiptir.

Qeep Plus Üyelik satış işlemi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddede tanımlanan cayma hakkı istisnaları kapsamında (ğ) başlığı kapsamında hizmet vermektedir. Satın alınan üyelikler için para iade işlemi yapılmaz.

5. Qeep’in hak ve yükümlükleri

Qeep, sitede veya uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Qeep bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Qeep’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Qeep tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Qeep tarafından yapabilir. Qeep tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen uyulamalar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen uygulamalar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Qeep’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Qeep, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Qeep bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Qeep’e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Qeep’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Site’den veya uygulama’dan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı site ve üyeler ile üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde üye’nin yaşayacağı sorunlardan Qeep sorumlu tutulamaz.

Qeep, iTunes App Store ve Google Play gibi uygulama indirme ve satın alma platformları üzerinden; işbu platformlar tarafından ücretlendirmesi yapılan Plus Üyelik ve Site’de üyelere tanınan ayrıcalıklardan (mesaj gönderme vs.) faydalanma imkanı sağlayan “kredi” satışlarında, üyenin Plus üyelik paketini veya kredi alımını iptal etmek istediği durumlarda, yapılacak iade işleminin site ile hiçbir bağlantısı bulunmayıp; Site, iade işlemi konusunda yaşanan aksaklıklar ve sorunlar konusunda sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya bu hizmetler ve uygulamalardan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından Qeep sorumlu değildir. Üyenin, Plus üyelik veya kredi alım işlemini iptal ederken gerçekleşen veyahut gecikmeler nedeniyle vücut bulan zararları için, muhattabı alışveriş işlemini gerçekleştirdiği ve yukarıda belirtilen platformlardır. Bu hususlar konusunda doğacak uyuşmazlıklar konusunda Qeep hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Site’de veya uygulama’da yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Qeep’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, fikir ve sanat eserleri kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

Yeni Qeep'in lansmanından önce kayıtlı olan mevcut Qeep üyeleri için. Qeep'in yeni servislerini kullanarak aşağıdaki değişiklikleri okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz:

  • q-Puanlar "Krediler" olarak yeniden adlandırıldı.
  • Satın alınan q-Puanları kolay kullanım için ve kullanım değerini düşürmeden 1/10 oranında krediye dönüştürülmüştür.
  • Kazanılan q-Puanları artık mevcut değildir ve dönüştürülmemiştir.

6. Sınırlı sorumluluk

Qeep, üyelerin veya üyelerin sitede/uygulamada sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

7. Fikri mülküyet hakları

Üye, Qeep’e üye olarak ve işbu sözleşme’yi onaylayarak, Site’de veya uygulama’da yayınlanmak üzere Site’ye/Uygulama’ya yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Qeep’e tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Qeep’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Qeep tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Qeep’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Qeep’e aittir. Üyeler, Qeep hizmetlerini ve Qeep’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Qeep hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Qeep’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Qeep’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Qeep’in telif haklarına tabi çalışmaları, Qeep ticari markaları, Qeep ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8. Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Qeep işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Qeep için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Qeep’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Qeep’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Alman Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Almanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Sözleşmenin feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Plus üyeliğin sona ermesi ile üyelerin basic üyelikleri devam edecektir.

Qeep, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Qeep’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.Son güncelleme: 05.02.2018